miniskupinové jazykové kurzy pre dospelých

Jazykové kurzy v Žiline

prebieha online

Výučba v malej skupinke študentov, ktorí sú rozdelení do 16 jazykových úrovní je efektívna a príjemná. Efektivitu zvyšuje aj interaktívna výučba, ktorá maximalizuje priestor pre konverzáciu. Mini skupinové kurzy sú otvárané so všeobecným , konverzačným, biznis zameraním a zameraním na prípravu na medzinárodne uznávané skúšky.

Konverzačné kurzy s lektorom z Veľkej Británie

Konverzačné kurzy

prebieha online

Konverzačné kurzy sú vedené kvalifikovaným lektorom z Veľkej Británie, ktorý pomôže študentom so získaním pohotovosti v ústnom prejave. Študenti si tiež postupne zvykajú na britský akcent a prirodzené tempo reči native speakra. Konverzačné kurzy sa otvárajú v troch jazykových úrovniach B1, B2 a C1.

Medzinárod. certifikáty -> TOEFL, TOEIC, FCE, CAE

Medzinárodne uznávané skúšky

prebieha online

V jazykovej škole VIVEUS sa pravidelne vykonávajú medzinárodne uznávané skúšky TOEFL iBT, IELTS a Cambridge skúšky FCE i CAE. Prípravné kurzy na skúšky prinášajú všetky potrebné informácie z prvej ruky, kvalifikovane zopakujú potrebné učivo, tiež varujú pred chybami, s ktorými sa často stretávame u účastníkov skúšok.

Early English-> angličtina pre deti od 4 do 5 rokov

Jazykové kurzy pre deti

prebieha online

Early English je dvojúrovňový kurz s príbehmi z reálneho sveta očami štyroch detských postáv. Deti si s týmito interaktívnymi kamarátmi ľahko vytvoria vzťah. Angličtina je spojením detí s ich interaktívnymi kamarátmi. Fantastická zostava pomôcok, interaktívna výučba a moderná metodika výučby sa páči deťom dynamikou každej hodiny.

Detská jazyková škola -> s certifikátom TOEFL junior

Jazykové kurzy pre deti /jazykove-kurzy-pre-deti-m.jpg

prebieha online

Detská jazyková škola je učená pre deti vo veku od 4 do 15 rokov. Počas detského veku umožníme vašim deťom zvládnuť angličtinu a nemčinu tak, že sa s ňou už v živote nebudú trápiť a komunikácia v cudzom jazyku bude pre ne samozrejmosťou. Detská jazyková škola je ukončená medzinárodne uznávaným certifikátom TOEFL junior.

Angličtina pre tínedžerov-> s certifikátom TOEFL

Angličtina pre tínedžerov

prebieha online

Chcete mať všetky možnosti otvorené? Chcete si VY vyberať univerzitu, prácu, životný štýl? ÁNO? V 18 rokov už musíte mať angličtinu totálne zvládnutú. TOTÁLNE = TOEFL certifikát v ruke, nie triasť sa pred maturitou. Moderná budova školy, moderný učebný materiál, interaktívne učebne, lektori s CELTA. Sme jednoducho IN. Nebuďte OUT, lebo to oľutujete.

Jazykové kurzy -> úplná príprava na maturitu

Úplná príprava na maturitu

prebieha online

Kurz je vedený na základe kompletne vypracovaných maturitných otázok a pripravuje študentov na všetky časti novej maturity v písomnej aj ústnej časti. Súčasťou kurzu je aj celkové zoparovanie gramatiky. Lektor, ktorý sa zaoberá prípravou a skúšaním maturantov, kladie dôraz na nácvik a prípravu maturitnej otázky tak, ako bude od študenta vyžadovaná počas skúšky.

miniskupinové jazykové kurzy pre dospelých

Jazykové kurzy v Žiline

prebieha online

Výučba v malej skupinke študentov, ktorí sú rozdelení do 16 jazykových úrovní je efektívna a príjemná. Efektivitu zvyšuje aj interaktívna výučba, ktorá maximalizuje priestor pre konverzáciu. Mini skupinové kurzy sú otvárané so všeobecným , konverzačným, biznis zameraním a zameraním na prípravu na medzinárodne uznávané skúšky.

Medzinárod. certifikáty -> TOEFL, TOEIC, FCE, CAE

Medzinárodne uznávané skúšky

prebieha online

V jazykovej škole VIVEUS sa pravidelne vykonávajú medzinárodne uznávané skúšky TOEFL iBT, IELTS a Cambridge skúšky FCE i CAE. Prípravné kurzy na skúšky prinášajú všetky potrebné informácie z prvej ruky, kvalifikovane zopakujú potrebné učivo, tiež varujú pred chybami, s ktorými sa často stretávame u účastníkov skúšok.